CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by X. Xu

  • J. L. Yao, G. P. Pan, K. H. Xue, D. Y. Wu, B. Ren, D. M. Sun, J. Tang, X. Xu and Z. Q. Tian
    A complementary study of surface-enhanced Raman scattering and metal nanorod arrays
  • L. Zeng, J. Su, Yongli Zhong, Xiong Fu, T. Peng, Y. Zhu, Yanhui Meng, Yingzhou Cen, X. Xu, Yaohua Zheng and G. Wang
    Search for new compounds and biologically active substances from Chinese marine organisms

The following names might also represent this author:

Xiao-He Xu

  • Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Li-Ping Zhang, Hong-Ru Li, Xiu-Yu Yi, Kai Song, Ming Xu, Zhen-Yu Yuan, Jing-Qu Guan, Hong-Wei Wang, Yun-Ming Ying and Xiao-He Xu
    Microreactor-controlled selectivity in organic photochemical reactions

Xijin Xu


Coauthors

Affiliations

  • State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces and Institute of Physical Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005, China