CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by G. Wang

 • L. Zeng, J. Su, Yongli Zhong, Xiong Fu, T. Peng, Y. Zhu, Yanhui Meng, Yingzhou Cen, X. Xu, Yaohua Zheng and G. Wang
  Search for new compounds and biologically active substances from Chinese marine organisms
 • Chengye Yuan, Shusen Li, Chaozhong Li, Shoujun Chen, Weisheng Huang, G. Wang, C. Pan and Y. Zhang
  New strategy for the synthesis of functionalized phosponic acids
 • G. Olofsson and G. Wang
  Interactions between surfactants and uncharged polymers in aqueous solution studied by microcalorimetry

The following names might also represent this author:

Gang Wang

Gaojun Wang

Guangwei Wang

 • Shengming Ma, Lintao Li, Qi Wei, Hexin Xie, Guangwei Wang, Zhangjie Shi and Junliang Zhang
  Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032, P. R. China

Guei-Jane Wang

 • Liang-Yin Ke, David A. Engler, Jonathan Lu, Risë K. Matsunami, Hua-Chen Chan, Guei-Jane Wang, Chao-Yuh Yang, Jan-Gowth Chang and Chu-Huang Chen
  Chemical composition-oriented receptor selectivity of L5, a naturally occurring atherogenic low-density lipoprotein

Guoxiu Wang


Coauthors