CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by Elena Efremenko

  • Sergey Varfolomeyev, Elena Efremenko, Irina Beletskaya, Ivano Bertini, G. Michael Blackburn, Alexey Bogdanov, Raimond Cunin, Jutta Eichler, Igor Galaev, Vadim Gladyshev, David O'Hagan, Thomas Haertle, Jaak Jarv, Arkadiy Karyakin, Ilia Kurochkin, Marian Mikołajczyk, Vladimir Poroikov, Ivan Sakharov, Friedrich Spener, Normand Voyer and James Wild
    Postgenomic chemistry (IUPAC Technical Report)
  • S. Varfolomeyev, I. Kurockhin, A. Eremenko and E. Efremenko
    Chemical and biological safety: Biosensors and nanotechnological methods for the detection and monitoring of chemical and biological agents

Coauthors

Affiliations

  • Chemical Enzymology Department, The M. V. Lomonosov Moscow State University, Lenin's Hills, 1/11, Moscow 119992, Russia
  • The Lomonosov Moscow State University, Faculty of Chemistry, Chemical; Enzymology Department, Lenin ’s Hills, 1/11, Moscow, 119992 Russia