CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by Xianhua Pan

  • Qian Cai, Hui Zhang, Benli Zou, Xiaoan Xie, Wei Zhu, Gang He, Jing Wang, Xianhua Pan, Yu Chen, Qiliang Yuan, Feng Liu, Biao Lu and Dawei Ma
    Amino acid-promoted Ullmann-type coupling reactions and their applications in organic synthesis

Coauthors

Affiliations

  • Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433, China