CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by L. Wu

 • K. Nakayama, A. Furumiya, T. Okamoto, K. Yagi, A. Kaito, C. R. Choe, L. Wu, G. Zhang, L. Xiu, D. Liu, T. Masuda and A. Nakajima
  Structure and mechanical properties of ultrahigh molecular weight polyethylene deformed near melting temperature (Technical report)

The following name might also represent this author:

Li-Zhu Wu

 • Shan Yu, Feng Wang, Jing-Jing Wang, Hong-Yan Wang, Bin Chen, Ke Feng, Chen-Ho Tung and Li-Zhu Wu
  Light-driven hydrogen evolution system with glutamic-acid-modified zinc porphyrin as photosensitizer and [FeFe]-hydrogenase model as catalyst
 • Wenting Liang, Hui-Hui Zhang, Jing-Jing Wang, Yuan Peng, Bin Chen, Cheng Yang, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Gaku Fukuhara, Tadashi Mori and Yoshihisa Inoue
  Supramolecular complexation and photocyclodimerization of methyl 3‑methoxy‑2‑naphthoate with modified γ‑cyclodextrins
 • Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Li-Ping Zhang, Hong-Ru Li, Xiu-Yu Yi, Kai Song, Ming Xu, Zhen-Yu Yuan, Jing-Qu Guan, Hong-Wei Wang, Yun-Ming Ying and Xiao-He Xu
  Microreactor-controlled selectivity in organic photochemical reactions

Coauthors