CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by H. Zhang


The following names might also represent this author:

Hanping Zhang

Hao Zhang

He-ming Zhang

H. S. Zhang

H. T. Zhang

Huaping Zhang

Hui Zhang

  • Qian Cai, Hui Zhang, Benli Zou, Xiaoan Xie, Wei Zhu, Gang He, Jing Wang, Xianhua Pan, Yu Chen, Qiliang Yuan, Feng Liu, Biao Lu and Dawei Ma
    Amino acid-promoted Ullmann-type coupling reactions and their applications in organic synthesis

Hui-Hui Zhang

  • Wenting Liang, Hui-Hui Zhang, Jing-Jing Wang, Yuan Peng, Bin Chen, Cheng Yang, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Gaku Fukuhara, Tadashi Mori and Yoshihisa Inoue
    Supramolecular complexation and photocyclodimerization of methyl 3‑methoxy‑2‑naphthoate with modified γ‑cyclodextrins

H.-Y. Zhang


Coauthors